lettering and original video by Rahnee Bliss

website made by kitsoo

contact green.png

TERMINAL SIX is a concept store established in SYDNEY 2018. Our aim is to PROVIDE A SPACE THAT CONNECTS FASHION, ART AND DESIGN WORLDWIDE.

TERMINALE SEI È UN NEGOZIO DI CONCEPT ISTITUITO A SYDNEY 2018. IL NOSTRO OBIETTIVO È DI FORNIRE UNO SPAZIO CHE COLLEGA MODA, ARTE E DESIGN NEL MONDO.

 

TERMINAL SZEŚĆ TO SKLEP KONCEPTUJĄCY ZNAJDUJĄCY SIĘ W SYDNEY 2018. NASZ CEL JEST PRZESTRZEGAĆ PRZESTRZENI, KTÓRE POŁĄCZĄ MODĘ, SZTUKĘ I DESIGN NA CAŁYM ŚWIECIE.

第六航站楼是在悉尼2018年成立的概念店。我们的目标是提供一个连接时尚,艺术和设计全球的空间。

shop2 green.png
home green.png
Terminal Six green.png